مبانی سازمان، مدیریت و سرپرستی

این وبلاگ به بررسی در مورد سازمان مدیریت می پردازد

مکتب روابط انسانی که به صورت آنتی تز در برار مکتب کلاسیک به وجود آمده بود و همچنین جریان فکری که منتج به مکتب کمی در زمان جنگ جهانی دوم شد، نتوانست کلیه مسائل سازمان را حل و فصل کند . لذا پس از گذشت زمان ، نظریه جدیدی که شامل مکاتب قبل و کاملتر از آنها بود به عنوان مکتب سیستمی سازمان پدیدار گشت، که به آن « مکتب نظام گرا » یا « تحلیل سیستمی » هم گفته میشود .

سیستم مفهوم جدیدی نیست ، بلکه ریشه های آن به نظام آفرینش و جهان طبیعت می رسد . لیکن سیستم به صورت تئوری ، محصول سالهای بعد از جنگ جهانی دوم است . استفاده یکی از روشهای سیستماتیک به عنوان روش « تحقیق عملیات » (Operation Research) ، ابتدا در سال 1940 در ارتش انگلستان آغاز گردید و سپس در ایالات متحده آمریکا نیز به کار گرفته شد . پس از جنگ جهانی دوم ، تحقیق عملیات از صنایع نظامی به مؤسسات اقتصادی انتقال یافت و باعث شد گروه های تحقیقاتی مرکب از متخصصین رشته های گوناگون علوم برای حل مسائل مدیریت تشکیل شود . درواقع بحث تئوریکی سیستم ها ریشه در نظریه های کمی مدیریت دارد .

طی سال های 1956-1950 « تئوری عمومی سیستم ها » توسط برتالانفی زیـست شناس آلـمانی مطرح شد . البته از سـال 1960 به بعـد  ، دانشمنـدانی چون  ، «سایمون» (Simon)، « بولدینگ » (Boulding)، « اشبی»(Ashby) ، « چرچمن»(Churchman)  و « اکاف » (Ackoff) و دیگران ، نقش مفید و مؤثری در پیشرفت تئوری سیستم داشته اند .

تمامی موارد مربوط به سیستم در پست اول وبلاگ شرح داده شده است پس از دوباره توضیح دادن آها اجتناب می کنیم.فقط جهت یادآوری عناوین مربوط به این بخش را تکرار می کنیم:

تعریف سیستم

محیط سیستم

سیستمهای فرعی و سیستمهای باز و بسته

مرز سیستم

بازخورد

وقتی سازمان به عنوان سیستم مطرح می شود ، هدف این است که :

1-سازمان به عنوان یک کل که شامل مجموعه ای از بخشهای جدا از هم ، از قبیل امور مالی ، کارگزینی ، تولید ، بازاریابی و .... است ، درنظر گرفته شود .

2- بر روابط سازمان با محیط اطراف ، که خصوصا" در این زمان واجد اهمیت است. تأکید گردد .

3- بر نقش حساس و اساسی جریان اطلاعاتی که نشان عصر حاضر و پیشرفت رایانه است ، تأکید شود .

همان طورکه گفته شد ، در نظریه های کلاسیک ، سازمان را سیستمی بسته می دانستند . ولی در نظریه های جدید سازمانی ، سازمان درعین حال که سیستم بازی است به عنوان سیستمی « فنی –اجتماعی » مطرح می شود . جنبه فنی سازمان شامل ابزارها ، ماشین ها ، وسایل و روش های عملیاتی است ، و جنبه اجتماعی آن که خود سیستمی فرعی را تشکیل می دهد ، بیانگر روابط کارکنان و مدیران است از عناصر تشکیل دهنده سیستم فرعی که مرکب از آرمان ها ، عواطف و انتظارات کارکنان و مدیران است از عناصر تشکیل دهنده سیستم کلی می باشد . دو جنبه فنی و اجتماعی یک سازمان بهم وابسته و مرتبط هستند . البته این سیستمها در سازمانهای مختلف ، با توجه به هدف ها و مقاصد سازمان ها متفاوتند .

 منبع:hrst20.persiangig.com/12lndvdj.doc

نوشته شده در ۹۰/۰۱/۱۶ساعت 23:22 توسط مهسا دربندسری|


آخرين مطالب
» اخلاق در مدیریت
» مدلهای مدیریت بحران
» مدیریت بحران
» ادامه ی وظایف مدیریت: سازماندهی و نظارت
» انواع برنامه ریزی بر اساس زمان
» برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون
» برنامه ریزی
» MBO یا مدیریت بر مبنای هدف (Management By Objective )
» مهارتهای مدیران
» سطوح مدیریت

Design By : Pichak